Kniha o Austrálii

Chtěli byste se dovědět základní informace i zajímavosti o Austrálii? Angličtina vám není cizí?

Nahlédněte do knihy, kterou v rámci plnění průřezového tématu Poznáváme Evropu a svět vytvořili žáci IX.E ve skupině paní učitelky Aleny Hessové. Práci věnovali několik posledních vyučovacích hodin, každý si zvolil téma, které je mu blízké, a výsledek je skutečně famózní. Pro představu se můžete pokochat některými stránkami knihy, která bude ve škole dále k dispozici pro mladší spolužáky.

Další stránky ve fotogalerii.

Design by SITMP