Informace k výuce a provozu

Vážení rodiče,  

na základě mimořádných opatření v současné epidemiologické situaci může prezenční výuka nadále probíhat  pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Vzdělávání žáků 3. - 9. ročníků bude i nadále realizováno distančně. Vzhledem k nepříznivé situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému PES a provoz škol bude probíhat ve stejném režimu do odvolání, minimálně do 14. února 2021. 

Výpis vysvědčení za 1. pololetí byl předán pouze žákům 1. a 2. ročníků, pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí opatření obecné povahy MŠMT ČR. Předání výpisu se odkládá na dobu, kdy budou školy přístupné pro prezenční docházku. Výsledky hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 pro žáky a jejich zákonné zástupce jsou zpřístupněny v systému Škola on line od 28.ledna do 28. února 2021.

Žáci na distanční výuce si mohou nadále vyzvedávat ve Skvrňanech oběd do jídlonosičů v jídelně na dolní budově v době od 12 do 14hod. Zákonní zástupci žáků na distanční výuce mohou vyzvedávat obědy v době od 10.45 do 11.15hod tamtéž. Obědy na následující týden je možné objednat nejpozději ve čtvrtek do 7hod ráno na www.strava.cz. Pokud nebudete moci některý den oběd vyzvednout, nezapomeňte ho včas zrušit. Předejdete tak zbytečnému propadnutí financí a čekání personálu jídelny u výdeje, kdy si pro oběd přijdete.    

Také v Křimicích mohou již žáci na distanční výuce vyzvedávat obědy ve školní jídelně SPŠD v době od 11 do 11.30hod. Režim objednávání a odhlašování obědů se řídí pravidly SPŠD.   

Mgr. Soňa Pavelková

ředitelka školy 

Design by SITMP