Červen v 1. - 3. třídách

Poslední měsíc tohoto školního roku nezůstali žáci 1.-3.tříd pouze v lavicích, ale vydali se na různé školní výlety a školy v přírodě, kde zažili nezapomenutelné chvilky.

V knihovně byli žáci prvních tříd pasováni na čtenáře a žáci druhých tříd vyhlásili nejnáruživějšího čtenáře. Paní učitelky nachystaly zajímavé tematické a projektové dny. Žáci devátých tříd pak připravili pro prvňáčky sportovní dopoledne, které si nakonec všichni moc užili.

Byl to měsíc plný zážitků a sluníčka. Snad se prázdniny také vydaří!

Mgr. Petra Jančová

Design by SITMP