Cenu Jaroslava Herdena získala Mgr. Marie Nováková

Nadšení a tvořiví pedagogové hudební výchovy každoročně tráví týden svých prázdnin účastí na Letních dílnách hudební výchovy, které pořádá Společnost pro hudební výchovu České republiky.

V rámci vyvrcholení letní dílny se slavnostně předávají ocenění významným celebritám hudební pedagogiky naší země. V letošním roce byli mezi jinými oceněni Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Spolu s nimi byla oceněna vynikající učitelka 15. základní školy v Plzni Marie Nováková. Cena Jaroslava Herdena jí byla Společností pro hudební výchovu České republiky udělena za celoživotní úspěšné, přínosné a inspirativní působení v oblasti hudební výchovy a dětského sborového zpěvu. Charismatická Marie Nováková učila téměř 30 let na 15. základní škole v Plzni hudební výchovu a vedla koncertní dětský pěvecký sbor Mariella. Její nadšení objevilo a přiblížilo svět hudby stovkám dětí a mladých lidí.

Z ocenění máme všichni radost, moc gratulujeme a naší bývalé kolegyni přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.


Mgr. Hana Bezděková, 15.ZŠ

Design by SITMP